Oy Civil Tech Ab

Oy Civil Tech Ab erbjuder planerings- och mätningstjänster. Vår huvudsakliga inriktning är på vattenbyggnation, i vilken ingår fartygs- och båtfarleder, muddringsobjekt, miljöutredningar och undersökningar avseende kartering och uppföljning av vattendragens tillstånd. De tillämpningar som för närvarande är aktuella riktar sig till planerare av kabel-, vatten- och överföringsavloppsledningar.

Vi utför en snabb och kostnadseffektiv mätning av bottnen och sedimentskikt i älvar, sjöar och i kusttrakterna. Vi använder DGPS-positionering och ett flertal ekolodningsmetoder parallellt.

Vår verksamhet täcker hela landet.

Vårt kontor ligger mitt på Kimitoön, bredvid Kimitos gamla torg. Som pålitliga landmärken kan man använda kommunalhuset och YLE:s gröna skylt, förutom vår egen skylt.

Närmaste stad är Salo, avstånd 45 km.
Till Ekenäs och Åbo är det ca 60 km, till Helsingfors 150 km.

kartta1