Reflektiokaikuluotaus

Kaikuluotainyksikkönä käytämme C-Products Ltd:n valmistamaa reflektioluotauslaitteistoa. Laitteisto koostuu teholähdeyksiköstä, äänilähteestä ja hydrofonista.

Reflektioluotausta käytämme määritettäessä kitkamaalajeja ja kalliopintaa, joka on sedimenttikerroksen alla ja jonne eivät muut luotausmenetelmät tunkeudu. Reflektioluotaus täydentää sedimenttikartoituksessa käytettävää matalataajuusluotainta.

Reflektioluotausprofiilista pystymme määrittämään kitkamaalajien kerrostuneisuutta.

Reflektioluotauksen tulostamme kuten sedimenttikartoituksen.

Kuvassa C-Boom Low Voltage Boomer.

reflektiokaikuluotaus