Sedimenttikartoitus

Kaikuluotainyksikkönä käytämme Meridata MD500 – laitteistoa. Luotaimen matalataajuusanturin taajuus on 24 kHz. Luotaimen taajuus tunkeutuu sedimenttien läpi aina kallioon, soraan tai muuhun yhtä tiiviiseen kerrokseen asti. Sedimentin sisässä mahdollisesti oleva kaasu estää luotainsignaalin tunkeutumisen syvemmälle.

Sedimentin kerrostuneisuuden pystymme havaitsemaan luotausprofiilista. Luotain pystyy hyvissä olosuhteissa havaitsemaan aina 15 m paksuisen sedimenttikerroksen.

Matalataajuusluotauksesta tulostamme profiilipiirrokset valituilta luotauslinjoilta. Kyseisten profiilien sijainti selviää syvyyskartasta, jossa esitetään matalataajuusluotausten ajolinjat. Profiilipiirroksista voidaan päätellä pohjasedimentin kerrospaksuudet. Leväkasvustot voivat aiheuttaa harhahavaintoja, jotka pyrimme editoimaan mahdollisimman tarkoin pois.

Eri sedimenttikerroksista pystymme muodostamaan 3D-malleja ja laskemaan eri kerrostumien tilavuuksia. Laskennan tuloksia pystymme hyödyntämään esimerkiksi pilaantuneiden pohjasedimenttien määrän ja laajuuden selvittämisessä. Menetelmää käytetään ruopattavilla kohteilla.

24 kHz luotaimella ei pystytä määrittämään kitkamaalajeja.

sedimentti_balk

 

 

 

 

Profiilipiirros

Profiilipiirros