Viistokaikuluotaus

Viistokaikulaitteistona käytämme DSME E&R Ltd. Sonar Beam S-150PHDi – viistokaikuluotainta. Viistokaikuluotaimen havaintotaajuus on joko 1250 kHz tai 400 kHz.

Viistokaikuluotaus antaa pohjasta akustisen kuvan, jota voi verrata ilmakuvaan. Viistokuvassa näkyvät vaaleat alueet ovat lohkareiden tai korkealle nousevien rinteiden takana olevia hinatusta luotaimesta katsoen katveeseen jääviä ”varjoja”. Nämä ”varjot” paljastavat varsinaisen kohouman (objektin), joka sijaitsee luotaimen kulkeman linjan puolella vaaleaa ”varjoa”. Tasaisella pohjalla ”varjon” pituudesta voi päätellä eri objektien keskinäisiä korkeussuhteita. Tyypillisiä viistokuvassa havaittavia objekteja ovat esimerkiksi kaapelit, putket, paalut, painot ja uponneet esineet.

Viistokaikuluotauksella voidaan optimoida kaapeli- ja putkilinjojen suunnittelu. Jo suunnitteluvaiheessa on näin mahdollista havaita ja kiertää lohkareiset alueet.

Myös pohjanpinnan tiheyserot vaikuttavat viistokuvan tummuuseroihin. Kallio-, hiekka- ja savikkoalueet sekä mahdolliset kasvillisuusalueet voidaan rajata viistokaikukuvan perusteella.

Viistokuvat ovat georeferoituja koordinaatistoon, joten halutuista objekteista voidaan määrittää koordinaatit tai niiden päälle voidaan piirtää suunnitelmia koordinaatistossa.

8C221249_1250kHz_vene

Uponnut vene ja sen “varjo”

8C221157_400kHz_Batservice

Kohouma pohjassa, kiinnituspaaluja ja kiinnityspoijujen painoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikkaa Karttoja:

Viistokuvakartta

Viistokuvakartta

Yhdistelmäkartta

Yhdistelmäkartta