Palvelut

Suunnittelu

Tarkka suunnittelu on elintärkeää onnistuneelle vedenalaiselle rakennustyölle. Autamme mielellämme teitä vedenalaisten projektien suunnittelussa, kuten myös tarvittavan tiedon keräämisessä ja esittämisessä. Suunnittelumme käsittää myös lupien hankkimiseen ja tarjouspyyntöaineiston laatimiseen tarvittavien suunnitelmien ja asiakirjojen laatimisen.

Olemme erikoistuneen vesialueiden tutkimuksiin ja suunnitteluun Euroopassa. Ammattilaisemme tarjoavat laadukasta vedenalaisten alueiden suunnittelua satamiin ja öljyterminaaleihin sekä putkilinjojen asentamiseen ja siltoihin. Suoritamme virallisia vesiväylien vastaanottotarkastuksia ja autamme lupa- ja vahvistamisprosesseissa

Ota yhteyttä

Luotaustutkimukset ja merenmittaukset

Vedenalainen ruoppaus ja rakentaminen sekä satamarakentaminen kaipaavat jo suunnitteluvaiheessa tietoa vedenalaisista olosuhteista. Tällaisia ovat esimerkiksi veden syvyys ja pohjan tarkka pintamalli, olemassa olevat rakenteet (rakennetarkastukset), sedimentit jne.

Monipuolisella luotauskalustolla ja palveluillamme uskomme pystyvämme täyttämään tarpeenne. Tarjoamme monikeilaluotauksia (MBES), matalataajuusluotauksia (SBP), seismisiä luotauksia ja sivukeilaluotauksia (SSS).

Ota yhteyttä

Projektinjohtopalvelut

Projektinjohtopalveluita suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Ammattimainen rakennuttaminen ja valvonta takaa onnistuneen lopputuloksen ja auttaa välttämään epämiellyttävät yllätykset.

Ota yhteyttä

Alus- ja liikennesimuloinnit

Aluksen liikennöivät satamien välillä avomerireittejä pitkin. Reitit johtavat satamaväylille, jotka ovat usein matalia ja vaikeakulkuisia ja siksi tarkasti suunnitellun väylän navigoinnin onnistuminen on syytä testata simuloinneilla. Käytämme simulointeja ruoppausten optimoimiseen turvallisuus huomioiden. Voimme auttaa teitä simuloimalla liikennettä moniin erityistarpeissin; hinaajaoperointeihin, polttoainekulutuksen optimoimiseksi sekä moneen muuhun aluksen käyttäytymisen arviointeihin.

Ota yhteyttä

Muut palvelut

Tutkimus-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden lisäksi tarjoamme erilaisia täydentäviä palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi tankoharaukset, joilla hyväksytään työsuorituksia ja virallistetaan väylä- ja satama-alueita.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä »