Maantiesiltojen vedenalaisten rakenteiden mittaukset

Civil Tech suoritti vuoden 2021 aikana usean vesistösillan vedenalaisten rakenteiden mittauksia monikeilaamalla ja laserskannaamalla. Kohteet olivat haasteellisia mitata matalan vesisyvyyden, matalan alikulkukorkeuden ja veden virtauksen vuoksi. Civil Techin uusi mittauslaite ”Levante” suoritti mittaukset. Mittausdata käsiteltiin huolellisesti ja datasta tehtiin huomioita rakenteellisista poikkeamista. Projekti antoi paitsi paljon uutta tietoa vedenalaisista rakenteista, myös oppia meille vastaavanlaisten mittauskohteiden haasteista, joita ratkottiin projektin aikana.

Jari Nikki, Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri:
”Sukeltajan on hyvin vaikea saada näissä näköhavaintoja, eikä veneelläkään näitä ole pystytty mittaamaan.
Ongelmaksi muodostui siltojen satelliittipaikannukselle aiheuttama katve, mikä saatiin kuitenkin ratkaistua. Erillisen katseluohjelman asentaminen on haasteellista valtiohallinnossa, minkä vuoksi datan katselu ei suoraan onnistunut.
Mittaustapaa aiotaan käyttää myös tulevina vuosina vesistösiltojen rakenteiden mittauksiin.”