Slide

Civil Tech

Över 15 års erfarenhet av undervattensundersökningar

Europa omfattande verksamhet

Civil Tech grundades år 2005. Vi verkar över hela Europa med bas i Åbo.

Civil Tech erbjuder professionella lösningar för undersökning, planering och genomförande av undervattensprojekt med över 15 års erfarenhet..

Våra Referenser

Produktutbud

Vårt produktutbud innehåller högkvalitativ service för professionella, inklusive bland annat skanning av undervattensbotten och strukturer, planering samt projektledning för utmanande muddrings- och byggprojekt.

Vår flexibla arbetsmetod och djupa fältexpertis kombinerat med förståelse för kundens krav och behov garanterar hög tillfredsställelse även under tidspress.

Mer information om våra tjänster


Tjänster

Fartygs- och trafiksimulering

Fartyg trafikerar hamnar via öppet hav. Rutten leder till hamnleder som ofta är grunda och svårnavigerade, därför testas navigeringen på en noggrant planerad farled genom simuleringar.

Ekolodundersökningar

Muddring och undervattenskonstruktion samt hamnbyggnad kräver information om undervattensförhållandena redan under planeringsfasen. Vattendjupet och den exakta bottenmodellen, befintliga strukturer, sediment etc. är viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Projektledning

Projektledning från planering till utförande. Professionellt byggande och övervakning garanterar en framgångsrik slutprodukt och hjälper till att undvika obehagliga överraskningar.

Planering

Vi hjälper gärna till med planeringen av undervattensprojekt och samlar in och presenterar nödvändig information. Vår planering inkluderar också utarbetande av planer och dokument som krävs för att erhålla tillstånd och för att upprätta anbudsinfordringar.

Andra tjänster

Utöver forsknings-, planerings- och projektledningstjänster erbjuder vi olika kompletterande tjänster. Dessa inkluderar exempelvis mätning av arbeten genom stolpning, där prestationer godkänns och farleder och hamnområden officiellt certifieras.