Slide

Tjänster

Planering

Noggrann planering är avgörande för ett framgångsrikt undervattensbyggnadsarbete. Vi hjälper dig gärna med planering av undervattensprojekt, såväl som att samla och presentera nödvändig information. Vår planering omfattar också utarbetande av planer och dokument som krävs för att ansöka om tillstånd och upprätta anbudsmaterial.

Vi är specialiserade på undersökning och planering av vattenområden i Europa. Vi erbjuder högkvalitativ planering av undervattensområden för hamnar och oljeterminaler samt för installation av rörledningar och broar. Vi utför officiella inspektioner av vattenleder och hjälper till i tillstånds- och bekräftelseprocesser.”

Mätning av djup och havsundersökningar

Muddring och undervattenskonstruktion samt hamnbyggnad kräver information om undervattensförhållandena redan i planeringsstadiet. Detta kan inkludera exempelvis vattendjup och en exakt modell av havsbottenytan, befintliga strukturer (konstruktionsgranskning), sediment etc.

Med vår mångsidiga utrustning och våra tjänster kan vi uppfylla dina behov. Vi erbjuder multistråle lodning (MBES), lågfrekventa mätningar (SBP), seismiska mätningar och sidescan lodning (SSS)

Projektledningstjänster

Projektledningstjänster från planeringsfasen till genomföring. Professionellt byggande och övervakning garanterar ett lyckat resultat och hjälper till att undvika obehagliga överraskningar.

Fartygs- och trafiksimuleringar

Fartyg rör sig mellan hamnar längs öppna sjövägar. Rutterna leder till hamninlopp som ofta är grunda och svårnavigerade, så det är viktigt att testa navigeringen längs den noggrant planerade leden med simuleringar. Vi använder simuleringar för att optimera utförandet av muddringar med säkerheten i åtanke.

Vi kan hjälpa dig simulera trafik för många olika behov, inklusive bogseringsoperationer, optimering av bränsleförbrukning och utvärdering av annan skeppsprestanda

Andra tjänster

Utöver forsknings-, planerings- och projektledningstjänster erbjuder vi olika kompletterande tjänster. Sådana tjänster inkluderar till exempel ramning, med vilka man godkänner arbetsprestationer och formaliserar farleds- och hamnområden.

Vi utför olika miljöövervakningskrav för projekt, såsom vattenprover eller kontinuerlig övervakning av vattenmiljön.