Helsingin sataman vedenalaiset satama- ja laiturirakenteet

Helsingin Satama Oy:n kilpailutuksen ja toimeksiannon perusteella Civil Tech suoritti Helsingin satamassa neljässä eri satamaosassa laiturirakenteiden tarkastusmittauksia luotaamalla. Rakenteet ja laiturin edustojen vesialueet monikeilaluodattiin. Lisäksi vedenpinnan päälliset rakenteet laserskannattiin ja valokuvattiin. Mittaus suoritettiin mittausvene “Nortella”.

Mittaustulokset käsiteltiin tarkasti, jotta rakenteelliset poikkeamat saatiin havaittua. Kaikki poikkeamat raportoitiin työn tilaajan asiantuntijaryhmälle.

Tarkasti suoritettu työ oli hyvä pohja tammikuussa 2022 suoritetulle vauriotarkastusmittaukselle, jossa voitiin havainnoida tarkimmillaan senttimetriluokan poikkeamia. Vastaavan tyyppinen toiminta antaa hyvät mahdollisuuden pitkäjänteiselle omaisuuden hallinnalle, mikä Helsingin satamassa on ollut hyvällä tasolla.