Ähtävänjoen luotaukset

Etelä-Pohjanmaan ELY kilpailutti kesällä 2021 Ähtävänjoen luotaukset. Kilpailutus oli jaettu yli 1,5 metriä syviin alueisiin ja siitä matalampiin alueisiin. Civil Techillä ei ollut tarjota matalia luotauksia, mutta saimme toimeksiannon syvistä luotauksista, jotka toteutettiin mittauslaite ”Levantella”.

Mittaustyö oli ensimmäinen näin laaja mittaus matalassa ja pitkässä joessa, jossa mittausalueiden toteutusta vaikeuttivat joessa olevat matalat ja virtaavat ”koskialueet” ja voimalaitospadot. Myös matalassa vedessä oleva kasvillisuus vaikeutti työn toteutusta.

Kokemus mittavasta jokiluotauksista oli positiivinen kokemus. Monista vastaavanlaisista jokiuomista ei ole kattavaa syvyysdataa. Mielenkiintoista oli myös keskustelut tilaajan asiantuntijoiden kanssa luotausdatan jatkokäytöstä.

Tomi Mäki, johtava vesitalousasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kooltaan pieni laite mahdollisti luotaamisen paikoissa, johon venekalustolla ei pääse. Tämä mahdollisti tilaajalle korkealaatuista dataa paikoista, joita olisi ollut erittäin työläs mitata perinteisillä menetelmillä ja mittauspeitto olisi jäänyt vajaaksi. Datan käsittelyssä tilaajan toiveet huomioitiin hyvin.